Shooter (Temp. 3 (Cap. 1-12))

Shooter – 03×01 – Backroads (Español) Shooter – 03×02 – Red Meat (Español (Latinoamérica)) Shooter – 03×03 – Sins of the Father (Español (España)) Shooter – 03×04 – The Importance of Service (Español (Latinoamérica)) Shooter – 03×05 – A Call to Arms (Español (Latinoamérica)) Shooter – 03×06 – Lines Crossed (Español (Latinoamérica)) Shooter – 03×07 […]